>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Naruto Ngoại Truyện Rock Lee
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Naruto Ngoại Truyện Rock Lee của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 100%100% cho phim Naruto Ngoại Truyện Rock Lee
Mấy bạn cho mình hỏi cái nha thầy kakashi mắt trái của ổng saringan đâu rồi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?