>Hà Anh
Review bởi
Hà Anh
Phim
Mùa Hè Chân Dung Tuổi 19
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Mùa Hè Chân Dung Tuổi 19 của Hà Anh

08:00' 01/01
Hà Anh Đã chấm: 100%100% cho phim Mùa Hè Chân Dung Tuổi 19
Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?