Đánh giá phim Một Lít Nước Mắt Ký Ức của Phạm Huyền Trang

08:00' 01/01
Phạm Huyền Trang Đã chấm: 100%100% cho phim Một Lít Nước Mắt Ký Ức
Bạn đóng Aya phần này quá tuyệt vời luôn. Cảm giác xem phim mà nước mắt không thể ngừng rơi ấy. Nếu có thời gian nhất định sẽ xem lại phim này
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?