>Yến Lê
Review bởi
Yến Lê
Phim
Molly's Game
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
82%82%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Molly's Game của Yến Lê

08:00' 01/01
Yến Lê Đã chấm: 60%60% cho phim Molly's Game
Phim này chiếu chưa nhỉ? ngóng quá, thấy cái trailer đã thấy hay rồi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?