>Nguyễn Tuấn
Review bởi
Nguyễn Tuấn
Phim
Molly's Game
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
82%82%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Molly's Game của Nguyễn Tuấn

08:00' 01/01
Nguyễn Tuấn Đã chấm: 60%60% cho phim Molly's Game
"I'm Molly Bloom, Do you know about me?" phim là trò chơi của Molly nên dường như mọi thứ đều xoay quanh cô ấy, có vẻ dụng ý của đạo diễn khi lặp lại câu thoại này trong trailer là muốn tham gia trò chơi này phải biết về Molly
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?