>Lan Anh
Review bởi
Lan Anh
Phim
Molly's Game
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
82%82%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Molly's Game của Lan Anh

08:00' 01/01
Lan Anh Đã chấm: 60%60% cho phim Molly's Game
Phim này bao giờ chiếu vậy? Thấy Jessica Chastain là đã thấy hay rồi mà kb có chiếu ở VN ko?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?