>Khánh Chi Vũ
Review bởi
Khánh Chi Vũ
Phim
Mối Nhân Duyên
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Mối Nhân Duyên của Khánh Chi Vũ

08:00' 01/01
Khánh Chi Vũ Đã chấm: 100%100% cho phim Mối Nhân Duyên
Thích nhất câu "Trên đời này mọi cuộc gặp gỡ đều là mối nhân duyên". Không phải quá đúng hay sao, có duyên thì mới gặp nhau chứ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?