>Dương Minh
Review bởi
Dương Minh
Phim
Minh Triều Cẩm Y Vệ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
55%55%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Minh Triều Cẩm Y Vệ của Dương Minh

08:00' 01/01
Dương Minh Đã chấm: 60%60% cho phim Minh Triều Cẩm Y Vệ
Phim Trung Quốc hiểm lắm, tụi nó cố tình tạo ra 1 hình ảnh Mông Cổ xấu xa trong mắt người xem
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?