>Quốc Hoàng
Review bởi
Quốc Hoàng
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 6
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 6 của Quốc Hoàng

08:00' 01/01
Quốc Hoàng Đã chấm: 80%80% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 6
Đang xem và chờ đợi Sở đại quay qua xem phim này thấy Tinh nhi TLD ngây ngô đáng yêu quá thể. Khác hẳn sự mạnh mẽ trong sở kiều.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?