>Hương Tuyết
Review bởi
Hương Tuyết
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 57
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 57 của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 80%80% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 57
Phim này Trần Hiểu đẹp trai ghê mà tiếc ngoài đời lại k thành với Triệu lệ Dĩnh , lại lên xe bông với Trần Nghiên Hy. Tiếc gì mà tiếc quá .
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?