>Hương Tuyết
Review bởi
Hương Tuyết
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 53
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 53 của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 80%80% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 53
Phim này chắc để lại ấn tg cho Dĩnh quá. Ở ngoài đời hoàng thg đã chết. Hiểu (Trạm) đang iu Dĩnh thì bỏ Dĩnh kết hôn vs người khác :((((
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?