>Thanh Đoàn
Review bởi
Thanh Đoàn
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 45
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 45 của Thanh Đoàn

08:00' 01/01
Thanh Đoàn Đã chấm: 80%80% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 45

Phim hay..nhưg kết bi thuơg wá. Cao trạm vs lục trinh. Tỷ đã trãi wa bn kiếp nạn mà vẫn k thể bên nhau răg log đầu bạt ..tỷ đã chịu bn tổn thuơg mà v kiên trì .kp.
Ng tạo câu chuyện này thật. ........là
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?