Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=80912
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '80912',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Quốc Hòa
Review bởi
Quốc Hòa
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 28
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 28 của Quốc Hòa

08:00' 01/01
Quốc Hòa Đã chấm: 100%100% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 28
hay quá đi, đầu phim cảm giác như tim đang nở ra, giữa phim có lẽ nó dần biến thành hình trái tim rồi, càng về cuối tim càng lại vì gay cấn, cuối phim tim mk đang nở hoa. kết cũng có vui có buồn, có đau có đớn nhưng viễn mãn. lục trinh truyền kì là đệ nhất.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?