>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 27
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 27 của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 100%100% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 27
tại vì trước đó LT bị thương đó bạn. Muốn trị khỏi vết thương đó thì phải ăn hay kàm thuốc con gì đó cho LT uống. Nhưng uống thuốc đó sẽ bị vô sinh nên vì muốn cứu LT nên LT uống vô thì sẽ bị vô sinh nên k thể sinh con được đó b.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?