>Huy Hoàng
Review bởi
Huy Hoàng
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 25
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 25 của Huy Hoàng

08:00' 01/01
Huy Hoàng Đã chấm: 80%80% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 25
Thẩm Bích với ng nhà Lâu gia thật đáng ghét... Những nhân vật khác thì đều tốt
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?