>Huy Hoàng
Review bởi
Huy Hoàng
Phim
Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 15
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 15 của Huy Hoàng

08:00' 01/01
Huy Hoàng Đã chấm: 80%80% cho phim Lục Trinh Truyền Kỳ Tập 15
Tội ông này, làm cha lúc nào cũng chết sớm. Y chang trong phim Tiên kiếm kì hiệp z :v
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?