>Thảo My
Review bởi
Thảo My
Phim
Lật Mặt 2 - Phim Trường
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lật Mặt 2 - Phim Trường của Thảo My

08:00' 01/01
Thảo My Đã chấm: 80%80% cho phim Lật Mặt 2 - Phim Trường
Một bộ phim tuyệt với , đầy nhân văn , tình cảm , pha hành động đẹp mắt , trên cả tuyệt vời.. Chúc mừng anh
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?