>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Lắng Nghe Tiếng Lòng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lắng Nghe Tiếng Lòng của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 100%100% cho phim Lắng Nghe Tiếng Lòng
Mình mới xem đến tập 10, nhưng thấy bên cảnh sát với mấy ông bà bồi thẩm đoàn chả có tác dụng gì ngoài việc gây cười. :3
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?