>Huy Hoàng
Review bởi
Huy Hoàng
Phim
Lắng Nghe Tiếng Lòng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lắng Nghe Tiếng Lòng của Huy Hoàng

08:00' 01/01
Huy Hoàng Đã chấm: 100%100% cho phim Lắng Nghe Tiếng Lòng
Đoạn Do Yeon cho bà bán hoa quả xem ảnh Joon Gook khá là điêu. Vì đến ngay cả mình mình cũng chẳng cho bà ý xem cái ảnh mặc áo tù nhân của ổng. :3
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?