>bảo ngọc
Review bởi
bảo ngọc
Phim
Lắng Nghe Tiếng Lòng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
90%90%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lắng Nghe Tiếng Lòng của bảo ngọc

08:00' 01/01
bảo ngọc Đã chấm: 100%100% cho phim Lắng Nghe Tiếng Lòng
1 bộ phim hay ý nghĩa có chiều sâu. Sau 3 năm thì đây là lần thứ 4 mk coi phim này. Cảm nhận khác hồi xưa lắm!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?