>Huyền Trang
Review bởi
Huyền Trang
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 41
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
95%95%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 41 của Huyền Trang

08:00' 01/01
Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 41
2 tập chưa có gì đột biến, có lẽ mai hay mốt TBT sẽ tấn công và lão vương gia ở kinh thành sẽ hứng búa rìa dư luận và biết đâu ổng đi theo TBC luôn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?