>Khang Trang
Review bởi
Khang Trang
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 40
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 40 của Khang Trang

08:00' 01/01
Khang Trang Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 40
Đúng là giặc thi dễ chơi chứ mấy loại súc sinh tưởng anh em bên cạnh như thằng suc vật nguyên khải thi khó phòng thật. Hại dân mất nước cũng từ cai tính súc sinh như cai loại này mà ra
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?