>Yến Hồng
Review bởi
Yến Hồng
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 39
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 39 của Yến Hồng

08:00' 01/01
Yến Hồng Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 39
Coi phim mà điên máu.
Đời thuở nhà ai địch tiến đánh sát biên cương rồi.
Sắp mất nước tới nơi rồi.
Tướng sĩ người ta bỏ máu bỏ mạng ra chiến trường đánh nhau, mà mẹ Thái hậu với lão vua ngu si ở nhà truyền thánh chỉ ko được động binh. Lấy lý do là tiên đế mới mất, tránh binh đao, tránh đổ máu :) :) :) :)
Ngu si không gì nói nổi :)
Người ta ở biên giới ko màng sống chết mà chiến đấu. Mình nằm ở giường ấm đệm êm chỉ nghe lời mấy đứa nịnh thần
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?