>Ngọc Huyền
Review bởi
Ngọc Huyền
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 39
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 39 của Ngọc Huyền

08:00' 01/01
Ngọc Huyền Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 39
Coi mà ghét con mu hoàng hâu vs cha thủ phủ khỏi phải nói.. Cái thứ chi mà sợ người ta công danh lợi lộc mà quen nước, giặc tới nơi rồi mà không cho động binh.. Ăn cái thứ chi mà ngu thế k biết..
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?