>Khang Trang
Review bởi
Khang Trang
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36 của Khang Trang

08:00' 01/01
Khang Trang Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
Xem mà ức chế con thái hậu ngu vs cái lũ quan văn ăn ko ngồi rồi toàn gấy rối
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?