>Yến Hồng
Review bởi
Yến Hồng
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36 của Yến Hồng

08:00' 01/01
Yến Hồng Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
lão vương gia ra đi sớm rầu, giao lại TL quân cho tụi kia rầu TBT với Lâm Hề lên Lang Nha Các quy ẩn giang hồ, đợi 10 năm sau ĐẠi Du xây lại lực lượng Nam hạ đánh Đại Lương đánh tới Kim Lăng cho tụi kia sáng mắt ra thì TBT xuất hiện cầm lại quân đánh tiếp thế là xong phần 2 :v
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?