>Minh Ngọc
Review bởi
Minh Ngọc
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36 của Minh Ngọc

08:00' 01/01
Minh Ngọc Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
Lấy tiến làm lùi ý là giao trọng trách lớn hơn để mở ra cái đường an toàn để tiếp tục sống. Chứ lúc nớ k giao vậy thì biết chắc trường lâm lên bảng đếm số
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?