>Huyền Trang
Review bởi
Huyền Trang
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36 của Huyền Trang

08:00' 01/01
Huyền Trang Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 36
Lúc tiên đế chết. Có nói lấy tiến làm lùi để cứu lão vương gia không biết có hàm ý gì nhỉ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?