>Yến Hồng
Review bởi
Yến Hồng
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 32
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 32 của Yến Hồng

08:00' 01/01
Yến Hồng Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 32
càng xem càng hay, cả 2 phần đều hay, phần 2 xem mất nhiều nc mắt qá, mong 1 kết thúc có hậu
Quả là không phí thời gian
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?