>Huyền Trang
Review bởi
Huyền Trang
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 32
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 32 của Huyền Trang

08:00' 01/01
Huyền Trang Đã chấm: 100%100% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 32
Đúng là ko sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng bọn ngu như bò, cha nội các vs bà thái hậu đã k biết cđ j thì ngồi im cmn đi, chỉ phá là giỏi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?