>Huyền Trang
Review bởi
Huyền Trang
Phim
Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 12
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 12 của Huyền Trang

08:00' 01/01
Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Lang Gia Bảng: Phong Khởi Trường Lâm Tập 12
thời Cha của Tiêu Đình SInh cũng mang mác làm phản rồi, giờ đến đời TĐS cũng vậy, giờ đến đời cháu cũng như thế. đã nhường ngai vàng rồi mà vẫn còn bị mang mác làm phản từ đời này sang đời khác :v
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?