Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 5 của Trần Đăng Ninh

08:00' 01/01
Trần Đăng Ninh Đã chấm: 80%80% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 5
Lâm hề là con gái của đứa lớn thứ 2 trong 3 đứa trẻ nội đình ty đợt Lâm Thù cứu ra đó đổi thành họ Lâm luôn. Tiêu Bình Chương cũng là con của đứa lớn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?