Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 48 của Nguyễn Việt Hùng

08:00' 01/01
Nguyễn Việt Hùng Đã chấm: 80%80% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 48
Coi phim mà điên máu.
Đời thuở nhà ai địch tiến đánh sát biên cương rồi.
Sắp mất nước tới nơi rồi.
Tướng sĩ người ta bỏ máu bỏ mạng ra chiến trường đánh nhau, mà mẹ Thái hậu với lão vua ngu si ở nhà truyền thánh chỉ ko được động binh. Lấy lý do là tiên đế mới mất, tránh binh đao, tránh đổ máu :) :) :) :)
Ngu si không gì nói nổi :)
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?