Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 47 của Nguyễn Việt Hùng

08:00' 01/01
Nguyễn Việt Hùng Đã chấm: 60%60% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 47
Bình tinh không thèm dòm ngó thánh chỉ mà đi luôn ôi khúc đấy toàn quân đồng lòng nghe theo soái biết mấy.. Nhưng sau này truong lâm quân bị niêm phong còn bình tinh thì bị chịu tôi hay sao đó.. Sau này thằng bản phản nguyên khải nó cầm quân cướp nước thì khi đó đại lương ngoài bình tinh ra làm gì có ai đánh giặc.. Lôi bà hoàng hậu vs ông thủ phủ đi mà đánh.. Người chi sống trong 1nuoc mà ngu k thể chấp nhan được
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?