Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 47 của Minh Long

08:00' 01/01
Minh Long Đã chấm: 80%80% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 47
Coi mà ghét con mu hoàng hâu vs cha thủ phủ khỏi phải nói.. Cái thứ chi mà sợ người ta công danh lợi lộc mà quen nước, giặc tới nơi rồi mà không cho động binh.. Ăn cái thứ chi mà ngu thế k biết..
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?