Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 25 của Khang Trang

08:00' 01/01
Khang Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 25
đoạn Bình Chương mang quân ra đánh sau khi bị trúng độc cuối cùng quân giặc đi hết bản thân rhì ngã ngựa cứ như đang xem tập sau tập cuối của phần 1, khi mà Lâm Thù dẫn binh lần cuối z, chnhs là anh dũng như thế, đau thương như thế
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?