Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 25 của Minh Ngọc

08:00' 01/01
Minh Ngọc Đã chấm: 80%80% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 25
Tội tbt đánh bại 20v quân chủ lực là tội đồ. Chú kia đánh vài trận ca tục như thánh hốt dc ghệ xinh :)
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?