Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 24 của Nguyễn Nam

08:00' 01/01
Nguyễn Nam Đã chấm: 80%80% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 24
thế tử là người được chỉ định kế thừa vương vị, còn thái tử là người chỉ định kế thừa hoàng vị.1 nước có thể có nhiều vương gia nhưng chỉ có 1 vua->....
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?