Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 24 của Nguyễn Cơ Thạch

08:00' 01/01
Nguyễn Cơ Thạch Đã chấm: 100%100% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 24
Thượng Cổ Tình ca người ta nói lúc đầu Huỳnh Hiểu Minh cũng không muốn nhận, sau lại đồng ý đóng là vì muốn đổi tài nguyên cho Angela Baby, đổi cái vai nữ chính trong Thời Đai Lập Nghiệp cho bà Baby đó !
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?