Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 23 của Nguyễn Cơ Thạch

08:00' 01/01
Nguyễn Cơ Thạch Đã chấm: 100%100% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 23
Tiêu Bình Chương là con trai của Tiêu Đình Sinh, Đình Sinh con của Thái tử bị vua cha nghi ngờ nên sát hại,là cháu ruột của Tĩnh Vương ( p1 )sau là Hoàng Đế đại Lương
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?