Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 23 của Trần Đăng Ninh

08:00' 01/01
Trần Đăng Ninh Đã chấm: 80%80% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 23

bạn ơi đừng so sánh phần 1 với phần 2
Phần 1 main bá như thế là do có quyết tâm báo thù tru mưu tính kể bầy săn cục diện 13 năm xong rồi nấp trong tối để cho thái tử và nhị hoàng tử đánh nhau rồi để cho tĩnh vương ngồi trong tối ngư ông đắc lợi thì đương nhiêu thấy main phần 1 hay với bá rồi
Còn phần 2 main ở trong thời bình với cả ở ngoài sáng địch trong tối với cả đông nữa thì khó đối phó hơn nhiều giống lầm gia hồi trước bị tình kế toàn quân 7vạn người chết chỉ mỗi Lâm thù (Mai Trường tô) sống sót thì phần nay TBC bị hại để giúp TBD trưởng thành hơn thôi chứ đường so sánh phần 1 với phần 2
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?