Đánh giá phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 16 của Nguyễn Nam

08:00' 01/01
Nguyễn Nam Đã chấm: 100%100% cho phim Lan Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 16
Trừ Trương Tuệ Văn các diễn viên khác đểu ổn, giáo chủ lấy lại phong độ rồi.
Tập cuối HHM lại chết nữa à
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?