>MynhSn
Review bởi
MynhSn
Phim
Ký Ức Chết
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Ký Ức Chết của MynhSn

08:00' 01/01
MynhSn Đã chấm: 100%100% cho phim Ký Ức Chết
đây là bộ phim xàm tới mức không đỡ nổi, tình cảm không ra tình cảm, kinh dị không ra kinh dị. Được cái các tình tiết của phim làm cũng có liên kết với nhau, cũng có liên kết với nội dung nên cũng bù qua phần nào.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?