>Diệpp
Review bởi
Diệpp
Phim
Khi Trái Tim Lên Tiếng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Khi Trái Tim Lên Tiếng của Diệpp

08:00' 01/01
Diệpp Đã chấm: 100%100% cho phim Khi Trái Tim Lên Tiếng
phim về một bà béo già khắm thấy ăn suốt, công nhận cũng hài,, hồi đấy doanh thu phòng vé phim này rất cao thì phải
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?