>Lưu Minh Thảo
Review bởi
Lưu Minh Thảo
Phim
Kẻ Xấu Đẹp Trai
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Kẻ Xấu Đẹp Trai của Lưu Minh Thảo

08:00' 01/01
Lưu Minh Thảo Đã chấm: 100%100% cho phim Kẻ Xấu Đẹp Trai
Một bộ phim hay đáng xem. High recommend!!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?