>
Review bởi
Phim
Kẻ Trừng Phạt Phần 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Kẻ Trừng Phạt Phần 2 của

08:00' 01/01
Đã chấm: 80%80% cho phim Kẻ Trừng Phạt Phần 2
Phim hay, các bạn nên xem bộ phim này
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?