Đánh giá phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 2015 của Vương Hồng Hạnh

08:00' 01/01
Vương Hồng Hạnh Đã chấm: 100%100% cho phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 2015
Có Gru và mẹ Gru thời còn trẻ đóng nữa kìa, ở khúc 25:47 đấy. 2 người đó xem ông tiến sĩ đóng băng cái tay lại.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?