Đánh giá phim Jonas Brothers: Living The Dream của Nguyen Hoang Minh

08:00' 01/01
Nguyen Hoang Minh Đã chấm: 100%100% cho phim Jonas Brothers: Living The Dream
Một phần tuổi thơ tôi, lúc nào cũng mong đến 10h tối để gặp anh em nhà Jonas. Hồi ấy thích xem phim này hơn Hanah Montana với phim của Selena Gomez (quên mất tên)
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?