Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81528
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81528',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Văn Toàn
Review bởi
Văn Toàn
Phim
Johnny English 3
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Johnny English 3 của Văn Toàn

08:00' 01/01
Năm 2018 là năm của hàng loạt các siêu phẩm phim bom tấn, từ viễn tưởng, hành động cho tới hài hước. Đặc biệt là Johnny English kkk, phần 2 đã biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có phần 3 mà
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?