Phim
Huyết Quan Âm
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
72%72%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Huyết Quan Âm của Vũ Hoàng Hải Đăng

08:00' 01/01
Vũ Hoàng Hải Đăng Đã chấm: 80%80% cho phim Huyết Quan Âm
Phim có 1 tập nhưng xem cứ như là chiếu mấy tháng mới thấy hết phim vậy. Mạch chạy chậm quá không load kịp T_T cần một sự cải cách ở tổ biên kịch
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?